Rekonstrukcija Ulice Vlada Martinovića

Ugovorena vrijednost radova: 638.841,17 eura sa PDV-om

Izvođač radova: Indel inženjering d.o.o. iz Podgorice

Ulica Vlada Martinovića, koja se prostire od Ulice Oktobarske revolucije do Bulevara V proleterske, rekonstruisana je u postojećim gabaritima.

Dužina ulice je 460 m, a širina kolovoza je promjenljiva i kreće se u granicama od 3,0 m do 7,5 m.

Takođe, izvedeni su trotoari promjenljive širine, najvećim dijelom sa jedne strane ulice.

Na kolovozu je umjesto asfalta ugrađen zastor od kamene kocke, a na trotoaru su ugrađeni kameni obluci u cementnom malteru. Ivičnjaci su betonski.

Na dijelu ulice, od Ulice Slobodana Škerovića do Bulevara V proleterske, trotoar je, na zahtjev mještana, urađen od betona.

Od prateće komunalne infrastrukture izvedeni su atmosferska kanalizacija, vodovod, tk kanalizacija i javna rasvjeta. Urađeni su, takođe, kao nepredviđeni rad, bočni priključci fekalne kanalizacije na dijelu ulice na kojem ih nije bilo.

Najnovije aktivnosti: