O nama

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o je registrovana kod Privrednog suda kao privredno društvo 04.02.2004. godine, u skladu sa Odlukom Skupštine opštine Podgorica broj 01-03/03-16003 od 04.12.2003. godine. Osnivač Agencije je Skupština Glavnog grada.
U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list RCG“ br.003/19 i 086/22) izvršene su izmjene i dopune Odluke o osnivanju Agencije, kojom su pitanja vezana za status i djelatnost Agencije precizno definisana.

Shodno navedenom, Skupština Glavnog grada, na sjednici održanoj 20.07.2012.godine, usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću – Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice ( „Sl.list CG – Opštinski propisi“ br. 23/12).
Članom 11. Statuta Agencije, definisano je da osnovni kapital Agencije predstavlja:
– novčani ulog od jedan euro
– nenovčani ulog, čiju će procjenu izvršiti ovlašćeni procjenjivač.
Skupština Glavnog grada, na Sjednici održanoj 28.12.2021. godine dala je saglasnost na Statut Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice („Sl.list CG“ opštinski propisi 047/21) i na sjednici održanoj 07.11.2023.godine dala saglasnost na izmjene Statuta (Sl.List CG-opštinski propisi br. 53/23 – 16.11.2023.godine)

Osnovne djelatnosti Agencije su:
1.Uredjivanje gradjevinskog zemljišta
2. Izgradnja i rekonstrukcija putne mreže na području Glavnog grada
3.Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i korišćenje poslovnog prostora
4. Realizacija programa u oblasti investicija od interesa za Glavni grad

Agencija svoju djelatnost obavlja na način kojim se obezbjeđuje stabilnost poslovanja, efikasnost upravljanja i odlučivanja.

ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je organizovana u dva sektora: tehnički i ekonomsko-pravni.
Tehnički sektor je podijeljen na: Službu za izgradnju i nadzor i Službu pripreme.
Ekonomsko – pravni sektor je podijeljen na: Službu računovodstva i finansija i Službu pravnih poslova.
Na nivou preduzeća utvrđena je posebna organizaciona cjelina – Kabinet izvršnog direktora, u čijem sastavu je i Službenik za javne nabavke.
Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (usvojen od strane Odbora direktora Agencije na sjednici održanoj 08.12.2023. god.) predviđena su 60 radna mjesta sa 68 izvršilaca.