Izvršni direktor

v.d. Izvršnog direktora

Dragan Senić

diplomirani inženjer građevine