Rekonstrukcija Ulice Radoja Jovanovića

Ugovorena vrijednost radova: 338.560,93 eura sa PDV-om

Izvođač radova: Indel inženjering d.o.o. iz Podgorice

Ulica Radoja Jovanovića, prostire se od Ulice Petra Prlje do Ulice Špira Mugoše, i rekonstruisana je u postojećim gabaritima.

Dužina ulice je 300 m, a širina kolovoza je promjenljiva i kreće se u granicama od 2,5 m do 5,0 m.

Takođe, sa obje strane kolovoza urađeni su trotoari promjenljive širine, koliko je bilo moguće s obzirom na prostorna ograničenja.

Na kolovozu je umjesto asfalta urađen zastor od kamene kocke, a na trotoaru od kamenih oblutaka. Ivičnjaci su od kamena.

Od prateće komunalne infrastrukture izvedeni su atmosferska kanalizacija, vodovod, nedostajući bočni priključci fekalne kanalizacije i tk kanalizacija. Na dijelu ulice, od sportskog poligona do raskrsnice sa Ulicom Špira Mugoše, zbog problema sa izlivanjem otpadnih voda, izvršena je popravka postojeće fekalne kanalizacije prema tehničkom rješenju preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.

Zbog ograničenog prostora nije bilo moguće ugraditi stubove javne rasvjete, već je projektom predviđena zamjena svjetiljki javne rasvjete koje se nalaze na stubovima niskonaponske mreže.

Najnovije aktivnosti: